Het gebruik van de www.keulerskuijpers.nl website en de hieraan gelinkte Internet sites is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze sites impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

Keulers Kuijpers Verzekeringen & Hypotheken wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de sites. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Er zal door geen van de ondernemingen enige garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of via de sites toegankelijk is. De ondernemingen, bestuurders en/of medewekers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de sites beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor advies over beleggingen noch voor fiscale of juridische doeleinden.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van Keulers Kuijpers Verzekeringen & Hypotheken zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.