Financiële Planning

Een persoonlijke advisering

Financiële planning betekent al uw financiële zaken, nu en in de toekomst, in beeld brengen. Dit houdt in dat wordt gekeken naar uw inkomsten- en uitgavenpatroon zoals dat nu speelt, denk hierbij aan hypotheek of huur, levensonderhoud, leningen, vakantie(s), studie van de kinderen, hobby's enz., maar ook naar de toekomst, hypotheek straks (afbouw van de hypotheek, restschuld), uitgavenpatroon en wensen straks, studie van de kinderen (als ze nu nog klein zijn) enz.

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

Wat gebeurt er bij werkloosheid?

Wat gebeurt er als u met pensioen gaat?

Wat zijn de consequenties als u eerder wilt stoppen met werken?

Wat gebeurt er bij overlijden van u of uw partner nu of in de toekomst?

U ziet een heleboel vragen die allemaal vragen om een antwoord. Bij de financiële planning wordt dit alles in kaart gebracht en gezocht naar oplossing om het risico zoveel mogelijk, in overeenstemming met uw wensen, te beperken.

Bescherm uw woonlasten!
Een eerste verkennende berekening?

Wilt U uw financiële situatie in kaart brengen, bel 043-3437079 of mail naar: info@keulerskuijpers.nl voor informatie of een afspraak over uw financiële toekomstplanning.